Naše služby

Co umíme — v detailu

 • poradenská činnost v oboru vodního hospodářství
 • projektování vodohospodářských staveb (kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod, úpravny vod, úpravy toků, hydrotechnické stavby)
 • navrhování vodohospodářských technologií
 • zpracování dokumentace ve všech stupních (studie, generely, dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační projekty, provozní řády)
 • výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
 • výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení
 • výkon stavebního dozoru
 • provádění vodovodů a kanalizací
 • cementové vystýlky potrubí a řadů
 • prohlídka potrubí TV kamerou (videoprůzkum)
 • čištění vodovodních potrubí
 • čištění kanalizačních potrubí
 • opravy kanalizačních potrubí bezvýkopovými technologiemi